top of page
Search

6 patarimai įmonių vadovams į ką atkreipti dėmesį prieš pasirašant finansines ataskaitas.

Balandžio 30 d. sukanka terminas kai įmonių (UAB, AB, VšĮ) akcininkų/dalininkų susirinkimai turi patvirtinti 2023 m. finansines ataskaitas (MB nariai tą turėjo padaryti iki kovo 31 d.). Akcininkų susirinkimo tvirtinamos ataskaitos turi būti pasirašomos įmonės vadovo ir jas sudariusio buhalterio. Nors finansinių ataskaitų sudaryme vadovas dažniausiai nedalyvauja, atsakomybė dėl ataskaitų teisingumo ir apskaitos organizavimo tenka būtent jam. Klausimas į ką svarbiausia atkreipti dėmesį ir ko paklausti ataskaitas sudariusio buhalterio siekiant greitai patikrinti tai kas svarbu.


Pelno (nuostolių) ataskaita


Pelno (nuostolių) ataskaitoje parodoma einamojo ir praėjusio laikotarpių pagrindinė informacija.

  1. Pirmajam testui reikia pasikliauti nuojauta ir atmintimi (visiškai nefinansiška). Kas mėnesį ar bent ketvirtį sekant įmonės rezultatus vadovas visada jaučia pulsą kokie rezultatai buvo metų gale, todėl gautoje ataskaitoje skaičiai neturėtų reikšmingai skirtis, jei skiriasi tuomet reiktų pasitikrinti tiksliau kas buvo metų pabaigoje ir kokie ir kodėl pokyčiai įvyko;

  2. Toliau palyginti sąnaudų eilučių santykį su pardavimais ir palyginti su praėjusiais metais. Rodikliai abiem laikotarpiais turėtų būti panašūs arba atspindėti to laikotarpio dinamiką. Pavyzdžiui 2022 m. augo žaliavų ir energetikos kainos, jei įmonėje šios sąnaudos yra reikšmingos tuomet atitinkamai turėjo didėti jų dalis nuo pajamų, o 2023 m. sumažėjus kainoms dinamika turėtų būti priešinga;

  3. Trečiasis testas – pelno mokestis. Paskaičiuojame pelno mokesčio ir pelno (nuostolių) prieš apmokestinimą santykį. Įprastu atveju šis rodiklis turėtų būti artimas 15 %, tačiau dėl įvairių priežasčių jis gali reikšmingai skirtis. Jei rodiklis mažesnis įmonė greičiausiai pasinaudojo tam tikromis lengvatomis, jei rodiklis didesnis greičiausiai buvo sąnaudų, kurios nemažina apmokestinamojo pelno. Svarbu suprasti kodėl rodiklis skiriasi nuo įprasto 15 % ir kartu pasitikrinti ar nepraleista galimybių pasinaudoti pelno mokesčio lengvatomis (dažna įmonių klaida).


Balansas


Balanso ataskaita yra įmonės turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų nuotrauka tam tikro laikotarpio pabaigai. Kadangi ši nuotrauka gali būti įvairaus detalumo tikrinimo galimybės skiriasi, bet pagrindiniai klausimai tie patys.

  1. Kaip ir pelno (nuostolių) ataskaitos atveju pažiūrime ar visos eilutės atrodo logiškai, atskirų eilučių pokyčiai lyginant su praėjusiais metais nekelia įtarimų;

  2. Jeigu viskas atrodo gerai tuomet patikriname nuosavą kapitalą. Reikia atkreipti dėmesį ar įstatinis kapitalas atitinka numatytą įmonės įstatuose, tuomet ar visas nuosavas kapitalas yra teigiamas ir nemažesnis nei ½ pusė įstatinio kapitalo (aktualu UAB ir AB). Jei šio testo nepraeiname klausiame buhalterio ką daryti;

  3. Visada svarbu žinoti ar ir kada pagrindiniai balanso straipsniai inventorizuoti. Todėl rekomenduotina buhalterio paklausti (gal raštu?):

  • Kada paskutinį kartą buvo atlikta inventorizacija?

  • Ar metų pabaigai buvo suderintos skolos su pirkėjais?

  • Ar metų pabaigai buvo suderintos skolos su tiekėjais?

  • Ar mokesčių likučiai apskaitoje ir atitinkamų Valstybės institucijų sistemose metų pabaigai sutapo?

Audituojamoms įmonėms finansinės ataskaitos bus patikrintos ir šie klausimai bus atsakyti, tačiau tiems įmonių vadovams, kuriems tenka ir finansų vadovo kepurė, būtina peržvelgti ataskaitas ir įvertinti svarbiausias vietas, kitu atveju gali praslysti net akivaizdžios ir reikšmingos klaidos.

21 views1 comment

1 Comment

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
Guest
Apr 29
Rated 5 out of 5 stars.

Labai vertinga ir profesionalu, ačiū!

Like
bottom of page