top of page
Search

Kaip ir kur pakeisti įmonės EVRK kodą?

Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (trumpinamas – EVRK[1]) – yra ekonominių veiklos rūšių rinkinys, kurio pagrindu ūkio subjektai yra suskirstomi pagal veiklas statistiniams rodikliams apibendrinti. Nors pagrindinis EVRK tikslas suskirstyti ūkio subjektus statistinių duomenų apibendrinimo tikslais, jis yra naudojamas ir kitų Valstybės institucijų ar viešų informacijos šaltinių pvz.:

  • Valstybinė mokesčių inspekcija pagrindinę įmonės veiklą įtraukia į mokesčių mokėtojų registrą;

  • INVEGA ir kitos institucijos pagrindinės veiklos duomenis naudoja nustatant ar įmonė gali pasinaudoti tam tikra parama (buvo ypač aktualu per COVID-19 paramos dalybas);

  • Valstybės duomenų agentūra (buvęs Statistikos departamentas) pagrindinės veiklos kodą naudoja nustatyti kokias ataskaitas šiai institucijai teiks ūkio subjektai;

  • Įmonės pagrindinė veikla yra matoma viešuose informacijos šaltiniuose pvz. rekvizitai.lt).

Norint, kad Valstybės registruose esanti pagrindinė veikla atitiktų faktiškai įmonės vykdomą pagrindinę veiklą, jai keičiantis svarbu pranešti Valstybės duomenų agentūrai ir Valstybinei mokesčių inspekcijai. Institucijos šiuo klausimu nedraugauja ir apie pasikeitusią ar netinkamą informaciją reikia informuoti abi.

Kaip pranešti apie pasikeitusį EVRK kodą Valstybės duomenų agentūrai?

Jeigu pasitikrinus Valstybės duomenų agentūros tinklapyje ten nurodyta įmonės veikla neatitinka vykdomos pagrindinės veiklos, reikia parašyti laisvos formos prašymą nurodant teisingą veiklos kodą ir siųsti el. p. adresu statistika@stat.gov.lt. Žemiau prašymo/laiško šablonas (1 priedas).

Kaip pranešti apie pasikeitusį EVRK kodą Valstybinei mokesčių inspekcijai?

Pasitikrinti ar pakeisti Mokesčių mokėtojų registre nurodytą įmonės veiklą galima pateikus FR0791 formą t. y. prisijungus prie įmonės ManoVMI paskyros eiti „Paslaugos“ → „Įmonės duomenys“ → „Įmonės duomenų tvarkymas“ ir užpildyti prašymą.

Kaip žinoti koks EVRK kodas turi būti naudojamas?

Įmonė pati turi nusistatyti koks veiklos kodas geriausiai atitinka jos vykdomą veiklą iš viso EVRK kodų sąrašo arba kreiptis konsultacijos į Valstybės duomenų agentūrą (Tel. +370 613 31 730; El. p. klasifikatoriai@stat.gov.lt)

[1] Nuo 2008 m. yra naudojama EVRK 2 redakcija (trumpinama EVRK 2 red.). Šiame tekste naudojama EVRK sąvoka suprantama kaip EVRK 2 redakcija.

LAIŠKO/PRAŠYMO ŠABLONAS


Tema: Dėl EVRK kodo pakeitimo


Laba diena,


Prašau pakeisti įmonės UAB XXX (įm. k. – YYY) pagrindinės veiklos kodą į ZZZ.


Dėkoju!

Pagarbiai,

...

46 views0 comments

Коментарі

Оцінка: 0 з 5 зірок.
Ще немає оцінок

Додайте оцінку
bottom of page