top of page
Search

PELNO MOKESČIO LENGVATOS #2 🤑 

Tęsiame pelno mokesčio lengvatų apžvalgos seriją. Šiandien trumpai apžvelgsime lengvatą dėl suteiktos paramos. 


#2 Paramos lengvata


Tai trečia populiariausia pelno mokesčio lengvata, kuria 2022 m. pasinaudojo 11,7 tūkst. įmonių. Įmonių pasinaudojusių šia lengvata skaičius išaugo ⬆ 43 %, o lengvatai taikytina suma padidėjo ⬆ 41 %. Jeigu reiktų spėti tokį augimą lėmė suteikta parama susijusi su karu Ukrainoje. Smagu, kad tiek 2022 m. tiek 2021 m. metais sparčiau didėjo paramą teikiančių įmonių skaičius nei paramos suma tai reiškia, kad paramą teikia vis daugiau mažesnių verslų.Kaip veikia ši lengvata ❓ 


Įmonė suteikusi paramą gali sumažinti savo apmokestinamąjį pelną dvigubai didesne suma nei buvo suteikta parama. Tiesa padvigubinta paramos suma negali būti didesnė nei 40 % įmonės apmokestinamojo pelno. 


Pavyzdys – įmonė UAB „Burokėlis“ uždirbusi 100 000 Eur apmokestinamojo pelno, jį mažinti naudojantis paramos lengvata gali 40 000 Eur suma (100 000 × 40 %). Kadangi 40 000 Eur yra sudvigubinta suma, įmonė UAB „Burokėlis“ norinti maksimaliai išnaudoti lengvatą paramai skirti turėtų 20 000 Eur. 


Viską supaprastinant faktinė paramos suma turėtų būti 20 % pelno❗


Keletas papildomų apribojimų:


✅ Paramos gavėjas turi turėti paramos gavėjo statusą;

✅ Paramos suteikimas turi būti įforminamas paramos sutartimi (esant tam tikroms aplinkybėmis galima įforminti ir laisvos formos dokumentu);

❌ Ribojama paramos suma, kurią galima teikti grynais pinigais;

✅ Paramą galima teikti ne tik pinigais, bet ir savo produkcija, paslaugomis, tačiau tokiu atveju paramos suma yra laikoma prekių arba paslaugų savikaina, o ne pardavimo kaina;

❗ Teikiant paramą savo produkcija ar paslaugomis gali atsirasti prievolė sumokėti PVM;

❌ Įmonei papildomai teks teikti ataskaitą apie suteiktą paramą.20 views0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page